Full-time Faculty Members

Views:      Published: 2011-07-13


Basic Mathematics (38)
The Group of Analysis (11)
Lu Shanzhen Wang Kunyang Ding Yong Liu Yongping Deng Guantie
Yang Dachun Zhao Jiman Xue Qingying Li Junfeng Gao Zhiqiang
Yuan Wen

The Group of Differential Equations (10)
Huang Haiyang Huan Zhongdan Yuan Rong Bao Jiguang Zhao Liqin
Li Xiong Liu Zhihua Tang Zhongwei Xu Xiaojing Li Haigang

The Group of Algebra (7)
Hui Changchang Deng Bangming Wang Kaishun Liu Yuming Shi Xianghui
Zeng Ziting Hu Wei

The Group of Geometry and Topology (10)
Tang Zizhou Gao Hongzhu Wang Youning Lu Guangcun Zhao Xu’an
Huang Hong Su Xiaole Wang Yusheng Zhao Liang Ge Jianquan

The Group of Computational Mathematics (7)
Yang Chun Li Jiequan Hu Yongjian Zhang Hui Zhang Zhengru Ji Guanghua Cui Li

The Group of Probability Theory (12)
Wang Zikun Chen Mufa Li Zenghu Hong Wenming Wang Fengyu
Zhang Yuhui Mao Yonghua Zhang Mei Wang Yingzhe Shao Jinghai
Ma Yutao He Hui

The Group of Statistics (6)
Li Yong Zhang Shumei Tong Xingwei Li Hui Jin Jiao Lv Shaochuan

The Group of Applied Mathematics (8)
Li Zhonglai Cai Junliang Zhang Xiuping Yu Fusheng Wang Jiayin Xu Min
Zheng Chuang Zhang Yong

The Group of History and Education of Mathematics (6)
Liu Jiemin Zhu Wenfang Ma Bo Cao Yiming Li Jianhua Guo Yufeng

Administrative Teachers
Laboratory (4)
He Qing Bai Ming Yu Lian Liu Yuming

Editorial Office of Mathematics Bulletin (2)
Zheng Yali Li Yaling

Administrative Office (9)
Sun Wenze Zeng Yuejin Wang Jianhua Wang Qi Yuan Hongwei Wei Wei Zhang Lihua Qi Zhenhua Zhao Yunhui

Contact Information:
Tel: 8610-58807735
Email: math@bnu.edu.cn
Office Address: Room 1328, Back Main Building (New Library)

Copyright © 2011 Beijing Normal University. All rights Beijing Normal University No. 19, XinJieKouWai St., HaiDian District, Beijing 100875, P. R. China
BNU telephone directory assistance: 010-58806183 One-stop logistics service hotline: 010-58801111